0541 - 35 26 71
  0541 - 35 26 71
Ga naar de inhoud
Laag 11
Privacy verklaring Centrum voor Tandheelkunde de Kleine

In onze privacyverklaring informeren wij u over welke persoonsgegeven wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Centrum voor Tandheelkunde is een onafhankelijke, tandheelkundige organisatie. Wij zijn een full service praktijk en bieden u tandheelkundige zorg aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties zoals tandtechnische  organisaties, ICT organisaties, factoringorganisatie  etc.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldigheid wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Europese privacywet de AVG( Algemene Verordening gegevensbescherming).  Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens zoveel als mogelijk beperken tot alleen die gegevens die we nodig zijn voor de strikt de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde zorg te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk en juridisch toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook te eisen van partijen die in opdracht van ons, uw persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om – indien gewenst en/of op verzoek van u – uw patiëntendossier op te vragen en/of ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als u naar aanleiding van de privacyverklaring nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen. Dat kan via de in deze privacyverklaring en op onze  website genoemde contact gegevens.

Gebruik van persoonsgegevens
Door inschrijven in ons patiëntenbestand en/of bij het (tijdelijk tijdens waarneming)gebruik van onze zorgverlening en/of website, laat u bepaalde gegevensgegevens achter. Dat kunnen (bijzondere) persoonsgegevens zijn. Daar zijn wij als tandartsenteam ons te allen tijde terdege van bewust. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke zorgverlening en/of functionaliteiten op onze website, u kiest te gebruiken. Zo verwerken wij uw naam, geboortedatum en adres alleen bij de verwerking van uw nota. Maar, alleen dan pas, bij  verwijzing naar  collegae zorgverleners verwerken wij exact die medische gegevens die onze  collegae zorgverleners nodig hebben bij het uitvoeren van het specifieke behandelingsverzoek en uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming van u. Voor het vervaardigen van prothesen, kroon en brugwerk bij een tandtechnieker, delen wij slechts die gegevens die  een tandtechnieker nodig heeft voor het vervaardigen van het werkstuk, hetgeen overigens gegevens betreffen die  door onbekenden niet direct herleid kunnen worden naar een bepaalde persoon.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de zorgverlening en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegeven van u delen/verwerken:
 • (voor)Naam, initialen en sekse
 • adres, woonplaats en postcode;
 • Telefoon en e-mailgegevens en/of what’s app.
 • Geboortedatum en Burgerservicenummer
 • Huisarts, specialist, apotheek en medicijnlijst
 • Zorgverzekeraar, verzekeringspakket en verzekeringsnummer
 • De stand in vergoedingen ten behoeve van tandheelkundige behandelingen via ICT programma Pien.
 • Datum laatste bezoek
 • Medische gegevens via anamnese
 • Tandheelkundige gegevens in patiëntenkaart, Historie van tandheelkundige behandelingen en in zorgplan de prognose, motivatie en wens op langere termijn;
 • Indien van toepassing: achterstand in betalingen  ten behoeve van tandheelkundige behandelingen
 • Informatie die u zelf aan ons verstrekt

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer hieronder staande doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt:
 • Voor het uitvoeren van behandelingen
 • Voor verwijzing naar collegae zorgverleners
 • Voor het versturen van nota’s en berekenen van vergoedingen verzekering
 • Voor de continuïteit  van onze ICT programma’s
 • Voor – indien van toepassing - het verwerken van klachten
 • Voor het vervaardigen van werkstukken zoals prothesen, kroon, implantaten etc.
 • Voor medicatieveiligheid
 • Bij behandeling en doorsturen van de door u ingediende klachten
 • Bij het verhelpen van problemen door onze ICT helpdesk
Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar om onze tandheelkundige zorg voor u te optimaliseren. Door uw gegevens te combineren met gegevens van bijvoorbeeld collegae zorgverleners kunnen wij u veilige, kwalitatief hoge  en gepersonaliseerde zorg aanbieden. Hierover informeren wij u vooraf en vragen u altijd uw toestemming. Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.

Beveiligen en bewaren
Ons hele team is erop getraind om voortdurend passende beveiligingsmaatregelen te nemen om misbruik van een ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegeven te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens – indien onbeheerd – altijd afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Dit doen we door audits en als vast agendapunt in vergaderingen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die  website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Als je  jonger dan 16 jaar bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze zorgverlening en functionaliteiten van onze website, waaronder  online afspraken.

Inzage en wijzigingen van uw gegevens
Wanneer u ingeschreven staat in ons patiëntenbestand kunt u inzage vragen om uw gegevens in te zien en te wijzigen en/of uw dossier op te vragen. Hiervoor kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de balie en hiertoe een verzoek indienen. Op z’n vroegst op termijn van  twee weken maar uiterlijk binnen vier weken, ontvangt u het gevraagde. Om misbruik te voorkomen moet het verzoek tot inzage of dossier opvragen schriftelijk gedaan worden en daarbij moet u zich adequaat  identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen duidelijk op onze website en in onze nieuwsbrief in de wachtkamer, worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit voor andere doeleinden dan genoemd in dit document.
Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van iedere wijziging op de hoogte bent.

Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 Mei 2018
Gewijzigd:
Oldenzaal

St. Plechelmusplein 17
7571 EG  Oldenzaal  
T: 0541 - 52 08 08
TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID:

Denekamp en Oldenzaal

Maandag       7.30  -  19.30 uur
Dinsdag         7.30  -  15.30 uur
Woensdag    7.30  -  19.30 uur
Donderdag   7.30   -  16.30 uur
Vrijdag           7.30   -  11.30 uur
Denekamp

Dunantstraat 9
7591 AZ  Denekamp  
T: 0541 - 35 26 71
CONTACTGEGEVENS
A.P.W. de Kleine 2012 - 2018
A.P..W. de Kleine 2012 - 2018
Terug naar de inhoud